CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TUỆ MINH

Địa chỉ: Km3, đường 376, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0934 241 975

Email: chien0175@gmail.com

Website: www.tueminh.com.vn